น้อมบุญ จัดกิจกรรมบูรณะห้องน้ำภายในวัดทุ่งเศรษฐี จ.ขอนแก่น

วันนี้ บริษัท น้อมบุญ จำกัด จัดกิจกรรมอาสา
บูรณะห้องน้ำและทำความสะอาดบริเวณลานวัด
ภายในวัดทุ่งเศรษฐี จ.ขอนแก่น
รวมตัวกันทำความดีเล็กๆ น้อยๆ เนื่องในโอกาสวันพ่อ
แม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆ แต่พนักงานมีความตั้งใจและมีความสุขมากค่ะ 😊😊

โดยกิจกรรมครั้งนี้ บริษัทสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายฉีดชำระ
ที่รองนั่งชักโครก ท่อน้ำทิ้ง สะดืออ่าง ฯลฯ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมครั้งนี้จะปลูกจิตสำนึกพนักงาน
ในการทำนุบำรุงศาสนา และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน
ในการเป็นพลเมืองคนหนึ่งของสังคมไทยไปพร้อมกัน