เกี่ยวกับน้อมบุญ

บริษัท น้อมบุญ จำกัด ถูกก่อตั้งเมื่อกุมภาพันธ์ 2549 โดยกลุ่มผู้บริหารมืออาชีพ
ที่ประกอบด้วย สถาปนิก, ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ และนักการเงิน
ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 20 ปี บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
หมู่บ้านจัดสรรที่มีคุณภาพสูง

โดยแต่ละโครงการจะต้องอยู่ในทำเลที่มีความสะดวกในการเดินทาง
มีสภาพแวดล้อมและชุมชนที่ดี และมีโอกาสในการเพิ่มค่าของที่ดินสูง
การพัฒนาโครงการคำนึงทัศนียภาพที่งดงาม ระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมสรรพ
สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน และสำคัญที่สุดคือ
“บ้านที่มีการออกแบบถูกต้องตามหลักวิชาการและการก่อสร้างที่ได้คุณภาพมาตรฐาน”