บริการแจ้งซ่อม Online สำหรับลูกบ้านโครงการน้อมบุญ สามารถแจ้งซ่อมได้ตลอด 24 ชม.
เพียงทำการกรอกรายละเอียดบนฟอร์มให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะทำการรับเรื่องเเละติดต่อกลับในช่วงเวลาทำการเพื่อนัดหมายท่าน