Sold Out
•••
ขอขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้ความสนใจ
เลอ เน็กซ์ตร้า วงแหวน-ศรีนครินทร์

Sold Out
•••
ขอขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้ความสนใจ
เลอ เน็กซ์ตร้า วงแหวน-ศรีนครินทร์

เลอ เน็กซ์ตร้า วงแหวน-ศรีนครินทร์

“เพราะเราเข้าใจ ถึงทุก Life Style ที่แตกต่าง”

เราจึงออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างคุ้มค่าที่สุด
โดยมีนวัตกรรมการออกแบบที่แก้ปัญหาการอยู่อาศัยของทาวน์โฮมในปัจจุบัน
และเติมเต็มช่องว่างของผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่ใช้สอยมาก
ในโครงการที่มีคุณภาพสูง ใกล้แหล่งชุมชน ในราคาที่ไม่สูงมากนัก

แบบบ้าน Trendy

แบบบ้าน Terrace