น้อมบุญรุกขอนแก่น

นายมานะ จิระนภากุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้อมบุญ จำกัด) เปิดเผยว่า ในปีนี้บริษัทจะเปิดตลาดบ้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นพื้นที่เชื่อมต่อการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่สำคัญ รวมถึงในอนาคตจะเป็นเมืองศูนย์กลางทางการแพทย์และการขนส่งในภูมิภาคด้วย โดยล่าสุดได้เปิดโครงการแรก 21 หลัง คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จปี 63